Proizvodnja

Proizvodimo prevashodno mešače za skoro sve tipove karburatora koji su ugradjivani na vozilima. Mešači se izradjuju tehnologijom livenja od čistog aluminijuma a ostale dorade vrše se na specijalizovanim mašinama. U proizvodnji se stalno prate najnovija tehnička dostignuća u cilju obezbeđenja kvaliteta proizvoda u skladu sa najvišim evropskim standardima.

Pored mešača proizvodimo i druge delove koji se koriste u oblasti ugradnje TNG uređaja u vozila, pre svega delove od plastičnih masa koje se izrađuju tehnologijom brizganja i pojedine delove od gumenih masa. Tu su pre svega razne račve za spajanje creva, reduciri, kolena, štelovi... Osim proizvoda iz oblasti auto gasnih TNG uređaja imamo i nekolicinu drugih proizvodaza razne oblasti.

Powered by ProfiX
AL GAS © 2024